• 20Khz ultrasonic dispersing homoegnizer machine

  Peiriant homoegnizer gwasgaru ultrasonic 20Khz

  Mae homogeneiddio ultrasonic yn broses fecanyddol i leihau gronynnau bach mewn hylif fel eu bod yn dod yn unffurf yn fach ac wedi'u dosbarthu'n gyfartal. Pan ddefnyddir proseswyr ultrasonic fel homogenizers, yr amcan yw lleihau gronynnau bach mewn hylif i wella unffurfiaeth a sefydlogrwydd. Gall y gronynnau hyn (cam gwasgaru) fod naill ai'n solidau neu'n hylifau. Mae gostyngiad yn niamedr cymedrig y gronynnau yn cynyddu nifer y gronynnau unigol. Mae hyn yn arwain at ostyngiad yn y cyfartaledd ...
 • 20Khz ultrasonic nano materials dispersion homogenizer

  Homogenizer gwasgariad deunyddiau nano ultrasonic 20Khz

  Mae homogeneiddio ultrasonic yn broses fecanyddol i leihau gronynnau bach mewn hylif fel eu bod yn dod yn unffurf yn fach ac wedi'u dosbarthu'n gyfartal. Pan ddefnyddir proseswyr ultrasonic fel homogenizers, yr amcan yw lleihau gronynnau bach mewn hylif i wella unffurfiaeth a sefydlogrwydd. Gall y gronynnau hyn (cam gwasgaru) fod naill ai'n solidau neu'n hylifau. Mae gostyngiad yn niamedr cymedrig y gronynnau yn cynyddu nifer y gronynnau unigol. Mae hyn yn arwain at ostyngiad yn y cyfartaledd ...
 • Industrial Flow Ultrasonic Extraction Equipment

  Offer Echdynnu Ultrasonic Llif Diwydiannol

  Mae echdynnu ultrasonic yn seiliedig ar egwyddor cavitation acwstig. Gall trochi'r stiliwr ultrasonic mewn slyri planhigion llysieuol neu doddiant cymysg o wreiddiau planhigion, coesau, dail, blodau a thoddyddion gwyrdd achosi grymoedd cavitation a chneifio cryf. Dinistrio celloedd planhigion a rhyddhau'r sylweddau ynddynt. Mae JH yn darparu llinellau echdynnu ultrasonic diwydiannol o wahanol raddfeydd a gwahanol ffurfiau. Mae'r canlynol yn baramedrau offer bach a chanolig eu maint. Os oes angen sca mwy arnoch chi ...
 • Ultrasonic liquid processing equipment

  Offer prosesu hylif ultrasonic

  Mae cymwysiadau offer prosesu hylif ultrasonic yn cynnwys cymysgu, gwasgaru, lleihau maint gronynnau, echdynnu ac adweithiau cemegol. Rydym yn cyflenwi i wahanol segmentau diwydiant, megis nano-ddefnyddiau, paent a pigmentau, bwyd a diod, colur, cemegau a thanwydd.
 • Ultrasonic sonochemistry device for liquid processing

  Dyfais sonochemistry ultrasonic ar gyfer prosesu hylif

  Sonochemistry ultrasonic yw cymhwyso uwchsain i adweithiau a phrosesau cemegol. Y mecanwaith sy'n achosi effeithiau sonocemegol mewn hylifau yw ffenomen cavitation acwstig. Gellir defnyddio cavitation acwstig ar gyfer cymwysiadau amrywiol megis gwasgariad, echdynnu, emwlsio, a homogeneiddio. O ran trwybwn, mae gennym wahanol offer i fodloni trwybwn manylebau amrywiol: o 100ml i gannoedd o dunelli o linellau cynhyrchu diwydiannol fesul swp. SPECIF ...